Obal na mobil iPhone SE: ideální ochrana při cestování

Uvažovat o koupi obalu na mobil iPhone SE se vyplatí. Ani při dovolené totiž náhoda nespí. Změna návyků a jiný dočasný  životní styl  může ovlivnit nejen vás, ale i životnost vašeho mobilu. Hlavně během akčních dovolených je mobil  ohrožen mnohem více než obvykle. Obal jej nejen ochrání, ale správná volba umožní i mnohé další aktivity.  […]

Reklama na internetu aneb proč je dobré být vidět

Reklama na internetu  dnes k online podnikání nezbytně patří. Být viděn znamená získávat nové klienty. Oslovení široké skupiny lidí pomůže s propagací vaší nabídky. Pokud je marketingová strategie nastavená správně, dokáže rychle podpořit růst vašeho podnikání. Ne všechny strategie ovšem mají stejný výsledek a to, co funguje u konkurence, nemusí fungovat u vás.    Říkáte si:  […]

Terénní pracovníky o.s. romodrom odborná stáž v libereckém kraji nadchla a inspirovala

Osm terénních pracovníků o.s Romodrom, kteří v rámci projektu „Podpora sociální integrace obyvatel vyloučených lokalit v Královéhradeckém kraji II“ působí v lokalitách Hradec Králové, Úpice, Kostelec nad Orlicí, Rychnov nad Kněžnou a Smiřice, zavítali v prvním srpnovém týdnu na odbornou stáž zacílenou na terénní práci v sociálně vyloučených lokalitách do Libereckého kraje.Hlavními realizátory stáže byl […]

Jsou spokojeni, že mohou konečně pracovat jako ostatní

Také jste vždycky patřili k lidem, kteří si o svých romských spoluobčanech mysleli, že se práci vyhýbají? Slyšeli jste, nebo dokonce vyprávěli vtipy s touto tematikou? Pak Vás možná překvapí, že existuje velká skupina Romů, kteří práci usilovně hledají, a přestože splňují kvalifikační i jiné požadavky, jsou opakovaně odmítáni. Na výběrová řízení nejsou pozváni. Pracovní […]

Příjemné prostředí, intenzivní výuka a setkání plné nových profesních zážitků – takové byly letošní motivační rozhovory

Devět terénních pracovníků o.s Romodrom, kteří v rámci projektu „Podpora sociální integrace obyvatel vyloučených lokalit v Královéhradeckém kraji II“ působí v lokalitách Hradec Králové, Úpice, Rychnov nad Kněžnou, Vysoké Veselí a Smiřice, se v průběhu měsíce září 2011 zúčastnili v příjemném horském prostředí Deštné v Orlických horách vzdělávacího kurzu „Motivační rozhovory při práci s klienty […]

O. s. Romodrom prezentovalo své projekty na mezinárodní konferenci v Bukurešti

Konference proběhla ve dnech 21.-22. 6. v Rumunsku v hlavním městě Bukurešti. Za Královéhradeckou pobočku o. s. Romodrom se konference zúčastnil Čestmír Horký a Lenka Matoušková.Konference byla spoluorganizována českou ambasádou v Bukurešti, organizací CeRe (resource center for public participation) a Nadací Forum 2000. Cílem konference bylo posílení mezinárodního partnerství organizací zabývajících se v praxi integrací […]

Taneční skupina Streetdance ve věznici Světlé nad Sázavou

Občanské sdružení Romodrom v rámci vězeňských programů realizuje několik dílčích projektů. Jedním z nich je projekt, „Vězeňský program: PREROD„, který je PREvencí Recidivy Osob propuštěných z výkonu nepoDmíněného trestu odnětí svobody formou podpory rodinného zázemí. Projekt je zaměřen na podporu úspěšného sociálního začleňování osob opouštějících VTOS a jejich rodin, především těch ze sociálně nestálého prostředí.Terénní sociální pracovníci kontaktují buď […]

O.s.Romodrom zahájilo realizaci nového projektu

V listopadu roku 2010 byla zahájena realizace projektu Romodrom pro regiony – Jihomoravský kraj, CZ1.04/3.2.01/19.00170, je financován z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Hlavním cíle projektu je zmírnění dopadů sociální exkluze obyvatel soc. vyloučených lokalit a postupné sociální začleňování této cílové skupiny a to za pomoci terénní sociální práce. Cílovou […]

O. s. Romodrom prezentovalo dobrou praxi terénní práce

Občanské sdružení Romodrom prezentovalo na úvodní konferenci dobrou praxi terénní práce v Královéhradeckém kraji. Dne 31.3. proběhla na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje úvodní konference k projektu podpora sociální integrace obyvatel sociálně vyloučených lokalit. Konference byla určena především pro zástupce měst a obcí. Zástupci o. s. Romodrom popsali svou činnost v Královéhradeckém kraji, seznámili účastníky s […]