Jak protiinflační dluhopisy mohou pomoci chránit vaše investice před inflací

Protiinflační dluhopisy jsou zajímavou investiční alternativou na trhu, jež vás ochrání před vysokým investičním rizikem a zároveň i před inflací. Pro začínající investory, kteří ještě nejsou zvyklí investičnímu riziku tak představují dobrou možnost, jak začít s tvorbou svého portfolia.

Co jsou protiinflační dluhopisy

Protiinflační dluhopisy jsou navrženy tak, aby se jejich výnosy a hodnota zvyšovaly v souladu s růstem míry inflace. Jejich cílem tedy není zhodnocování vašich vložených peněz, ale spíše ochrana jejich kupní síly.

Jak fungují protiinflační dluhopisy

Mechanismus protiinflačních dluhopisů funguje na jednoduché myšlence. Ochránit peníze tak, aby se jejich hodnota a výnosy zvětšovaly na základě rostoucí inflace. V případě klesající inflace se jejich hodnota a výnosy zase zmenšovaly.

Protiinflační dluhopisy tedy dokáží vyrovnat inflaci, ale nedokáží ji porazit. Jedná se tedy o velmi konzervativní nástroj, který hodnotu vašich peněz v rámci rostoucí inflace ochrání, avšak tím to končí. Pokud chcete své peníze zhodnotit výhodněji, musíte své portfolio rozšířit i o jiné alternativy, které představují například akcie, EFT fondy nebo korporátní dluhopisy. Všechny tyto produkty jsou ovšem mnohem rizikovější, ale zároveň i výnosnější.

Výhody investování do protiinflačních dluhopisů

  • Poskytují ochranu proti inflaci a zachovávají kupní sílu investice.
  • Jsou považovány za bezpečné investice. Důvodem je to, že emitentem bývají většinou státy. V případě, kdy zakoupíte dluhopisy států s vysokým ratingem, je velká pravděpodobnost toho, že dojde ke splacení závazků vůči věřitelům. A vy tedy dostanete své peníze zpět. 
  • Ty české jsou od roku 2021 osvobozeny od daně z příjmu.

Potenciální rizika spojená s protiinflační dluhopisy

V případě, že investujete do dluhopisů, které vydávají státy s vysokým ratingem, jedná se o bezpečnou investici. Ovšem i státní dluhopisy mohou mít svá rizika. Pořád se totiž jedná o investici, není to ekvivalent vkladu na termínovaný účet. 

  • Rizikové je zakoupení dluhopisu státu, který má nízký rating, ale nabízí vysoké výnosy. V tomto případě se může dojít k situaci, kdy stát svoje závazky nesplní. 
  • Špatné a nedostatečné navázání dluhopisů na inflaci. To nastává v případě, kdy je mechanismus nedostatečně přesný nebo je naopak různě měněna metodika výpočtu inflace, která tu skutečnou zkresluje. 
  • Pokles inflace může být spojen s rizikem ztráty hodnoty dluhopisu. A to v případě, že inflace  nesplní očekávání nebo klesne pod určitou úroveň. 

Jak začít investovat do protiinflačních dluhopisů

Pokud se do dluhopisů rozhodnete investovat, máte několik možností, jak to učinit. V rámci České republiky bylo možné zakoupit protiinflační Dluhopisy Republiky, které vydalo v roce 2018 ministerstvo financí. Dále lze koupit Reinvestiční dluhopisy Republiky. Ty však nemají tak výhodné podmínky jako ty protiinflační.

  • Oficiálními distributory jsou Česká spořitelna a ČSOB. Tam je lze také přímo koupit. 
  • Jdou však pořídit i elektronicky skrze váš majetkový účet. Tato možnost je bezplatná. 
  • Získat je jako dar. 

Závěr

Protiinflační dluhopisy by v portfoliu investora určitě neměly chybět. Je však potřeba je vnímat spíše jako uchovatele kupní síly než jako zmnožitele investované částky. Jelikož je jejich emitentem stát, jsou vnímány jako bezpečná investice. Ovšem pouze v případě, že je zvolen stát s dobrým ratingem, což Česká republika je. Jejich výhodou je, že nejen pokrývají inflaci, ale přinášejí i stabilní výnos po celou dobu jejich držení. Problémem však zůstává, že tento investiční produkt už není dostupný. Lze však pořídit jiné, ovšem ne tak výhodné varianty státních dluhopisů. 

Také v případě, kdy chcete své bohatství nechat rozrůstat, je potřeba zvolit i rizikovější investice jako jsou například akcie, EFT či korporátní dluhopisy. Kam investujete vy?

Jana Lisá