Zápisy do prvních tříd určují budoucnost Vašich dětí

Výzva koalice Společně do školy

Vážené kolegyně, vážení kolegové, my, členové koalice Společně do školy, kteří usilujeme o rovný přístup ke vzdělání pro romské děti, si Vás s nastávajícím obdobím zápisů do prvních tříd dovolujeme oslovit s následujícím apelem a prosbou.
Základní školy, které vzdělávají podle rámcového vzdělávacího programu pro děti s lehkým mentálním postižením (bývalé školy zvláštní, dnes základní nebo základní praktické), stále navštěvuje zcela nepřiměřené množství romských dětí. S vědomím toho, jaké důsledky má tento typ vzdělání pro jednotlivé děti i celou romskou menšinu – tj. významně omezená studijní dráha, vyloučení z pracovního trhu, společenská stigmatizace atd. – na vás apelujeme:
Děti z romské menšiny mají právo na kvalitní, plnohodnotné vzdělání – jen to jim umožní plný rozvoj a úspěch v rámci celé společnosti.
Pokusme se společně zabránit dalšímu zapisování romských dětí do škol, které jsou určeny dětem s mentálním postižením!
Jak to můžeme udělat?

1. Poskytneme rodičům informaci, že konkrétní škola – pokud organizuje běžný zápis – je určena výhradně dětem s mentálním postižením (často může být mezi rodiči známa jako „romská škola“).
2. Poskytneme rodičům informaci o zcela zásadních důsledcích takto omezeného vzdělání (významně omezené možnosti dalšího vzdělání, významně omezené možnosti uplatnění na pracovním trhu – např. také ztížená možnost získání řidičského oprávnění, společenská nálepka mentálního postižení).
3. Poskytneme rodičům informaci, že ani oni – jako zákonní zástupci – nemohou jednat proti oprávněnému zájmu dítěte. Tím je kvalitní, plnohodnotné vzdělání!
4. Poskytneme dále rodičům informaci, že mají školským zákonem garantované právo:

  • na zapsání dítěte do spádové školy
  • nesouhlasit se zařazením dítěte do školy pro děti s lehkým mentálním postižením (LMP), přestože to doporučí psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum
  • jestliže dítě není dostatečně vyspělé, zapsat je do mateřské školy (děti před nástupem povinné školní docházky mají v přijímání do předškolního vzdělání ze zákona přednost a vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy se poskytuje bezúplatně) nebo přípravně třídy běžné základní školy (přitom nedoporučujeme zapisovat děti do přípravných tříd zřízených při školách pro děti s mentálním postižením, neboť v praxi děti často přecházejí přímo do prvních tříd stejných škol)
  • až dvakrát požádat o odklad povinné školní docházky (s výše uvedenými možnostmi předškolního vzdělání)
  • žádat o vyrovnávací opatření (asistent pedagoga, individuální vzdělávací plán) nebo opakování ročníku v rámci běžné školy
  • na bezpečné a respektující prostředí pro své děti v rámci běžné školy (tedy zejména prostředí bez proti-romských předsudků, šikany apod.)
Jana Lisá