Terénní pracovníky o.s. romodrom odborná stáž v libereckém kraji nadchla a inspirovala

Osm terénních pracovníků o.s Romodrom, kteří v rámci projektu „Podpora sociální integrace obyvatel vyloučených lokalit v Královéhradeckém kraji II“ působí v lokalitách Hradec Králové, Úpice, Kostelec nad Orlicí, Rychnov nad Kněžnou a Smiřice, zavítali v prvním srpnovém týdnu na odbornou stáž zacílenou na terénní práci v sociálně vyloučených lokalitách do Libereckého kraje.
Hlavními realizátory stáže byl Královéhradecký kraj, který zajistil financování vzdělávací aktivity, a Liberecké romské sdružení, které stáž zaštítilo po odborné stránce. V rámci týdenní akce účastníci stáže navštívili sociálně vyloučené lokality v Liberci, Hrádku nad Nisou, Novém Boru, Náhlově u Osečné, Zákupech u České Lípy a lokality na Frýdlantsku, Tanvaldsku a Českolipsku. Do lokalit je doprovázelo průběžně celkem 15 terénních pracovníků v sociálních službách z Libereckého romského sdružení. Ze stáže si terénní pracovníci, kteří splnili podmínky kurzu, přivezli kromě spoustu zážitků i nových poznatků také osvědčení o absolvování vzdělávacího kurzu, který rozšířil jejich kompetence vykonávat sociální práci na pozici pracovník v sociálních službách.
Terénní pracovníci o.s. Romodrom se vrátili ze stáže nadšeni a nabiti novou energií do práce v našem vlastním kraji. Zde jsou některá jejich vyjádření, kterými odbornou stáž v Liberci hodnotili:
Odborná stáž v Liberci v LRS, Libereckém romském sdružení byla pro mne velmi přínosná a obohacující. Zaujala mě komplexnost programů, které organizace nabízí. Nejenže poskytuje terénní sociální práci v rodinách, zaměřuje se i na prevenci sociálně patologických jevů skrze nízkoprahová zařízení pro děti a mládež v lokalitách. Dozvěděla jsem se také o tom, že LRS zaměstnává personalistku, která komunikuje se zaměstnavateli, kteří shání zaměstnance, nevadí jim zaměstnat Romy. Poté kontaktuje terénní pracovníky, kteří vyberou některé ze svých klientů, jež shání práci. Ušetří se tím spousta času, tahle provázanost se mi líbí. Celý týden byl pro mě zajímavý, hlavně byl naplněn informacemi a praktickými zkušenostmi, které bych ráda využila ve své praxi.“ (Bc. Veronika Dubická, Smiřice)
„Kolegové v Liberci nás přijali velmi přívětivě, měli parádně zpracovaný plán, abychom za ten týden stihli zhlédnout všechny lokality, ve kterých pracují. Rozdíl mezi jejich a našimi klienty a jejich problémy nebyl skoro žádný, než že některé jejich lokality jsou od vesnic a měst vzdálené i několik kilometrů a nejsou dostupné autobusem ani jinou hromadnou dopravou. V Liberci se mi líbilo, že je ve většině lokalit zřízeno nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, tedy prostor, kde sociální pracovníci mohou s dětmi pracovat.“ (Kateřina Ježková, Kostelec nad Orlicí)
„V Liberci se mi velice líbilo. Zaujalo mě, jak dobře tady mají kolegové vyřešenou smlouvu o poskytování sociálních služeb – vejde se na jeden list papíru, je tu zanesena vedle sebe hned dvakrát, přičemž klient dostává při jejím uzavření svou půlku, na které má z druhé strany vypsaná také svá práva.“ (Erika Žigová, Hradec Králové)
„Co mě zaujalo, byla semknutost týmu a provázanost terénní práce s prací v kominutních centrech, někteří teréňáci mají kanceláře přímo v objektu centra nebo komunitní centrum vedou. Pracují tedy s rodinami i dětmi a jsou s nimi stále ve styku. Jinak práce teréňáků tam je hodně podobná té naší, hned jsme našli společnou řeč.“ (Marcela K. Maixnerová, Úpice)
„Liberecká stáž byla velmi zajímavá a především dobře připravená. Každý den měl jasně stanovený program – kdy, kdo a kterou lokalitu navštíví a kdo se mu bude věnovat. Nechyběla ani teoretická část, především standardy kvality, včetně možnosti nahlédnout do dalšího širšího rozpracování a jejich využití v praxi. Zaujala mě především „lehkost“, s jakou TP v Liberci a okolí pracují. Při práci z nich nevyzařoval žádný stres ani napětí. Oni pomáhají, ale nechtějí měnit životy klientů, a to považuji v této práci za zásadní. Mým cílem je zvládat tuto práci s takovým přehledem a klidem, jako někteří TP na Liberecku.“ (Jitka Levová, Rychnov nad Kněžnou)

Děkujeme Královéhradeckému kraji za možnost účastnit se této odborné stáže i Libereckému romskému sdružení za milé přijetí i za ochotu, s jakou nám své zkušenosti s prací v sociálně vyloučených lokalitách předávali.

Jana Lisá