Taneční skupina Streetdance ve věznici Světlé nad Sázavou

Občanské sdružení Romodrom v rámci vězeňských programů realizuje několik dílčích projektů. Jedním z nich je projekt, „Vězeňský program: PREROD„, který je PREvencí Recidivy Osob propuštěných z výkonu nepoDmíněného trestu odnětí svobody formou podpory rodinného zázemí. Projekt je zaměřen na podporu úspěšného sociálního začleňování osob opouštějících VTOS a jejich rodin, především těch ze sociálně nestálého prostředí.
Terénní sociální pracovníci kontaktují buď osoby ve výkonu trestu odnětí svobody – VTOS (v současné době především z mužských věznic Oráčov u Rakovníka a Vinařice u Kladna a z ženské věznice ve Světlé nad Sázavou), nebo jejich rodinné příslušníky.

Je hudebně a pohybově mimořádně nadaná, vede taneční skupinu, je autorkou choreografie vystoupení. Říkejme jí třeba Alice. Otec je po smrti, matka žije v zahraničí. Na ulici se chytla špatné party a začala brát drogy. Stala se na nich závislá. Nedokončila učební obor, snažila se nastoupit na taneční konzervatoř, kam ji přes konstatování velkého talentu nevzali. Její pobyt ve věznici není první. Letos jí bylo 30 let. Před 10ti lety porodila. Dítě bylo umístěno do kojeneckého ústavu. Ona sama se narodila do prostředí, které je označeno jako sociálně slabá rodina. Její život je na křižovatce. Terénní sociální pracovnice sdružení Romodrom je s Alicí v osobním i korespondenčním kontaktu. Ze vzájemné komunikace vyplývá, že si Alice uvědomila, o co všechno ji drogy připravily a má upřímnou, snahu začít nový život. Za tím starým udělat tečku. Tlustou čáru. Odsouzena byla za krádež, když si opatřovala prostředky na pořízení dávky drogy. V současné době je již více než 3 roky čistá, tedy – že žádnou drogu neužila. Protože nechce. Má velkou snahu po propuštění z výkonu trestu nastoupit léčbu v terapeutické komunitě. V budoucnu se chce se věnovat hudbě a tanci
V současné době bude soud projednávat její žádost o podmíněné propuštění z výkonu trestu.

Do tohoto projektu sdružení Romodrom jsou zapojeny osoby ve VTOS a jejich rodiny na území Prahy a Středočeského kraje.

Program je realizován za finanční podpory Úřadu vlády (Rady pro záležitosti romské komunity) a z vlastních zdrojů sdružení Romodrom.

Jana Lisá