Romodrom bude zařazen do komunitního plánování města Nymburk

Aktivity Občanského sdružení Romodrom budou od roku 2012 zařazeny do komunitního plánování města Nymburk. Na pracovní schůzce se na tom dohodli Krajský koordinátor Středočeského kraje projektu Romodrom pro regiony Jan Mišurec a vedoucí odboru sociálních věcí Městského úřadu Nymburk Helena Růžičková.

Zařazením Občanského sdružení Romodrom do komunitního plánování města přináší organizaci určitou prestiž a umožňuje ji lépe dosáhnout na finanční prostředky přidělované v rámci dotací státem. Romodrom v současné době na Nymbursku poskytuje sociální služby formou terénní sociální práce v obcích Svídnice, Dymokury, Činěves, Milovice a Lysá nad Labem.

Teréní sociální pracovníci pomáhají svým klientům řešit mnohdy nelehké životní situace, nabízejí jim poradenství a pomáhají jim například i v komunikaci s úřady a institucemi. Klientům se rovněž pomáhá s vybavením dokladů, vyřízením sociálních dávek, poskytují se rady v rámci bytové problematiky a řeší se i problémy spojené se školní docházkou dětí.

„V poslední době se na nás lidé obracejí hlavně kvůli finančním problémům, pomáháme jim sepisovat splátkové kalendáře a komunikujeme i s exekutory, aby nedošlo k sankcím kvůli dlužným částkám, říká Krajský koordinátor Středočeského kraje projektu Romodrom pro regiony Jan Mišurec. Bohužel ne vždy je situace snadná, někdy se v rámci řešení musíme obrátit i na média. A to v okamžiku, kdy se dozvíme o nekalých praktikách posklytovatelů úvěrů. Reportáž o našich klientech, kteří vlivem špatného úvěru přišli o střechu nad hlavou, odvysílá Česká televize v pořadu Černé ovce dnes, 7. března v 17:10 hod.“, dodává Mišurec.

Občané se o činnosti Romodromu dozví z odborné příručky, kterou vydává Městský úřad Nymburk. Jedná se o Katalog sociálních a návazných služeb, který obsahuje seznam neziskových organizací s popisem jejich činnosti a kontakty a je distribuován zdarma. Projekt Komunitního plánování sociálních služeb města Nymburk byl podpořen Humanitárním fondem Středočeského kraje.

Jana Lisá