Příjemné prostředí, intenzivní výuka a setkání plné nových profesních zážitků – takové byly letošní motivační rozhovory

Devět terénních pracovníků o.s Romodrom, kteří v rámci projektu „Podpora sociální integrace obyvatel vyloučených lokalit v Královéhradeckém kraji II“ působí v lokalitách Hradec Králové, Úpice, Rychnov nad Kněžnou, Vysoké Veselí a Smiřice, se v průběhu měsíce září 2011 zúčastnili v příjemném horském prostředí Deštné v Orlických horách vzdělávacího kurzu „Motivační rozhovory při práci s klienty v sociálních službách.“
Hlavními realizátory kurzu byl Královéhradecký kraj, který zajistil financování vzdělávací aktivity, odbornou garanci kurzu poskytl Ing. Mgr. Jiří Staníček. Kurz byl dotován 64 výukovými hodinami, koncipován byl především prakticky a zážitkově, přestože nechyběl ani teoretický vstup do problematiky teorie motivačních rozhovorů. Kurz byl zakončen závěrečnou zkouškou, na jejímž základě účastnící získali osvědčení o jeho absolvování.
Terénní pracovníci o.s. Romodrom se vrátili z kurzu plni dojmů a nadšení, především odhodlaní a motivovaní zkusit nové poznatky ověřit v praxi v přímé práci s klienty v našem kraji. Zde jsou některá jejich vyjádření k tomu, jak se jim na kurzu líbilo, zda už něco, co se na kurzu naučili, použili v terénu, a co by chtěli vzkázat organizátorům, případně lektorům kurzu:
„Struktura kurzu byla z mnoha hledisek zajímavá – co se mi opravdu líbilo, byla možnost vyzkoušet si i jinou roli, než tu, která je pro naši práci přirozená, totiž roli klienta. Příležitost být v jeho roli, vcítit se do jeho situace, pocitů byla pro mne opravdu přínosná. Musím přiznat, že po tomto kurzu si při práci s klienty všímám mnohem víc, jak se mnou verbálně i neverbálně komunikují, využívám techniku naslouchání a snažím se používat otevřené, tak uzavřené otázky. Přestože byl kurz svou formou náročný, ráda bych poděkovala lektorům, kteří nás po celou dobu vedli a doprovázeli.“ (Bc. Veronika Dubická, Smiřice)
„Na kurzu mě zaujala praktická cvičení, kde jsme si vyzkoušeli jak roli klienta, terénního pracovníka, tak roli pozorovatele. Již jsem si v terénu vyzkoušela, jak určit zakázku, kterou klient potřebuje, mapování situace a reflexi – shrnování a interperetování.“ (Bc. Ivana Skřítecká, Rychnov nad Kněžnou)
„Na kurzu se mi líbilo. Už jsem si vyzkoušela mnoho věcí, například reflexe, kódování, parafrázování a hlavně naslouchání. Lektoři byli super, dokázali nás zkrotit.:-)“ (Erika Žigová, Hradec Králové)
„Na kurzu se mi líbilo, praktická cvičení mi pomohla odhalit některá úskalí rozhovoru, všímat si ambivalencí a pracovat s nimi. Myslím, že to v práci určitě využiju.“ (Marcela K. Maixnerová, Úpice)
„Kurz byl myslím pro všechny příjemný, je moc dobře, že máme možnost setkávat se i s pracovníky jiných organizací a městských úřadů. To, co jsem se tam naučila, samozřejmě využiju v praxi. Osobně si daleko víc hlídám, aby se rozhovor nerozbíhal a měl pevný rámec.“ (Markéta Horneková, Vysoké Veselí)
„Jelikož si člověk několikrát během kurzu vyzkoušel „být klientem“, pochopil velmi rychle, že „nespolupráce“ klienta nemusí být zakořeněna v jeho osobě, ale v přístupu pracovníka k němu, a to mnohdy na úrovni neverbální komunikace. Uvědomila jsem si, že klienti jsou lidi kompetentní rozhodovat o svém životě, tudíž mým posláním není měnit jejich životy a nabízet řešení, ale pomoci jim a motivovat je ke krokům, které si sami zvolí jako svůj cíl.“ (Petra Kudrnáčová, Úpice)
„Na kurzu se mi líbilo. Naučil jsem se spoustu nových věcí využitelných v praxi, především v rozhovorech s klienty. Oceňuji kvalitní zázemí a profesní přístup lektorů k výuce.“ (Bc. Aleš Fuchs, Hradec Králové)

Těšíme se na společné setkání při další vzdělávací příležitosti.

Jana Lisá