O. s. Romodrom prezentovalo dobrou praxi terénní práce

Občanské sdružení Romodrom prezentovalo na úvodní konferenci dobrou praxi terénní práce v Královéhradeckém kraji.

Dne 31.3. proběhla na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje úvodní konference k projektu podpora sociální integrace obyvatel sociálně vyloučených lokalit. Konference byla určena především pro zástupce měst a obcí. Zástupci o. s. Romodrom popsali svou činnost v Královéhradeckém kraji, seznámili účastníky s výsledky činnosti sdružení v minulém roce a představili rozšíření poskytování služeb v roce letošním.

Terénní pracovníci o. s. Romdrom působí v Královéhradeckém kraji od poloviny roku 2009 a realizují již druhý individuální projekt. Z původního projektu, který se realizoval ve třech městech, v letošním roce rozšířili svou činnost do dalších čtyř měst – Kostelec nad Orlicí, Úpice, Vysoké Veselí a Údrnice. V Rychnově nad Kněžnou došlo k navýšení kapacity o jednoho terénního pracovníka.

Hlavní význam přítomnosti terénního pracovníka v obci

1. udržení „sociálního“ klidu v obci: obyvatelé sociálně vyloučených lokalit a ostatní subjekty vědí o terénních pracovnících a ví, kdy a s čím se na ně mohou obrátit. Obyvatelé SVL mohou konzultovat svou tíživou situaci s terénním pracovníkem. Ten v případě potřeby může zahájit okamžité zapojení ostatních důležitých institucí, které napomůžou vyřešení dané situace.
2. TSP pracuje s celou sociálně vyloučenou lokalitou jako komunitou, funguje jako mediátor mezi komunitou a městskou vůlí, ale je nestrannou osobou vždy s přihlédnutím zájmů této komunity.
3. sdílení zkušeností s ostatními zainteresovanými subjekty
4. individuální a z hlediska sociální práce profesionální přístup k uživateli

Výhody terénního pracovníka

1. neformální přístup (důvěra)
2. znalost lokality
3. znalost situace z „první ruky“- terénní pracovníci jsou v „první linii“

Jana Lisá