O.s.romodrom otevřelo centrum předškolní výchovy na praze 8

Dne 24. 11. 2011 v 11 hodin dopoledne se konalo slavnostní otevření Centra předškolní výchovy (CPV) v Karlínském Spektru na Praze 8. Centrum předškolní výchovy je projekt pro děti ve věku 2-6 let a jejich rodiče, jehož cílem je příprava dětí na začlenění do běžných mateřských a základních škol. CPV je podpořeno Early Childhood Program OSF a Nadací Open Society Fund Praha.

Slavnostního otevření CPV se zúčastnili zástupci neziskové organizace o.s. Romodrom, který je realizátorem projektu, zástupci donora Nadace Open Society Fund Praha, radní městské části Prahy 8 pro socíální oblast a protidrogovou prevenci, zástupce z Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze, zástupce Karlínského Spektra – Domu dětí a mládeže hl. m. Prahy a rodiče a děti participující na projektu a Radiožurnál Český rozhlas 1.

Cílem projektu CPV je zvýšení funkční gramotnosti dětí a jejich příprava na začlenění do běžného vzdělávacího systému. Součástí projektu je každodenní spolupráce s rodiči dětí zapojených do projektu, jejich motivace k vzdělávání dětí, rozšíření jejich znalostí týkajících se možností vzdělávání v České republice a celkově podpora integrace rodiny do společnosti.

Kromě projektu CPV, které je pro děti otevřeno v dopoledních hodinách, provozuje o.s. Romodrom od roku 2008 nízkoprahové zařízení pro děti a mládež – Klub K09 v hodinách odpoledních. Klub je určen dětem a mládeži ve věku 6 až 26 let, které se ocitly v obtížné životní situaci nebo jsou takovou situací ohrožené, převážně rodin z Prahy 8. Obě realizované aktivity jsou provázány i používáním společných prostor v Domě dětí a mládeže v Karlínském Spektru.

„Práce, kterou děláme, je často papírování a schůzování v kanceláři. Když ale člověk vidí výsledek, že jsou tu děti šťastné a že sem rády chodí, tak si uvědomí, že to má celé smysl, že je to práce důležitá a přínosná,“ říká Marie Gailová, předsedkyně o.s. Romodrom.

V rámci slavnostního zahájení CPV děti dostaly předčasnou mikulášskou nadílku – perníky a štoly, které jsme obdrželi jako dar od DSA (Diplomatic Spouse Association). Část tohoto daru bude předána dětem z Nízkoprahového zařízení Klub 09 během jejich zimního pobytu na horách a další zásilka tohoto daru míří do projektu Romodrom pro vzdělání k dětem projektu v Moravskoslezském a Olomouckém kraji. Slavností zahájení rovněž podpořila firma Ovocný světozor – darovala chlebíčky a dorty pro všechny zúčastněné.

Jana Lisá